Aandachtspunten in de relatie

Paard, mens & relatie

In de relatie met je paard spelen 3 zaken: jij, je paard en jullie relatie. De enige die jij kunt veranderen is jezelf !
Door gedragsverandering van jezelf is de kans groot dat je paard ook ander gedrag gaat vertonen waardoor de relatie verandert.
In gesprek met jou komen we erachter wat jij van de relatie met je paard verwacht en hoe reëel die verwachtingen zijn.
Je leert je eigen psyche, en die van je paard, beter kennen en gaat werken aan de vertrouwensband.

Be the change you want to see in your horse.

Wederzijds vertrouwen i.p.v. leiderschap

In de paardenwereld wordt veel gesproken over leider over je paard zijn. Anders ‘loopt-ie over je heen’, ‘wordt-ie dominant’, ect. Een paard wil duidelijkheid zegt men dan. Mijn (en jouw?) streven is samenwerking met je paard waarin beide persoonlijkheden, paard en mens, elkaar respecteren en vertrouwen.
Als mens helpt het daarbij een bepaalde rust uit te stralen en gedrag te vertonen dat het paard vertrouwen kan geven.
Sommige mensen noemen dit leiderschap, ik noem het samen zijn ….

You don't need control. When you have commuciation.

Verschillende manieren van leren 

In verschillende (wetenschappelijke) boeken/artikelen is men er al lang achter dat paarden, net als andere dieren waaronder mensen, emoties en gevoel hebben en kunnen denken. Een paard is een levend wezen met gevoel en gedachten, net zoals jij en ik. Ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen die met paarden omgaat dat weet/snapt.

Veel trainings methoden gaan nog uit van conditionering, ook wel positieve of negatieve bekrachtiging genoemd.
Negatieve bekrachtiging (wijken voor druk) is een manier die niet bij mijn werkwijze past.
Naar mijn mening kan positieve (operante of klassieke) conditionering in sommige gevallen handig zijn. Niet om een paard een ‘kunstje’ aan te leren, maar door bijvoorbeeld een positieve ervaring te koppelen aan een voorheen negatieve (angst)ervaring.

Er zijn echter heel veel momenten waarin het loont om het paard de ruimte te geven om zelf een oplossing te bedenken.
Een paard heeft er behoefte aan om te leren en dingen in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier te onderzoeken, geef hem of haar die tijd …
Soms duurt het op die manier wat langer, maar het blijft wel beter hangen.

Schildpadden kunnen meer over de weg vertellen dan hazen

Paarden zijn sociale dieren

Paarden zijn, zoals bekend, kuddedieren. Zij functioneren het beste in een sociale groep (kudde) met soortgenoten. Paarden leren ook van het observeren en van elkaar. Als een paard alleen staat en/of niet niet voldoende beweginsvrijheid heeft kan een paard geen paard zijn.

Kennis over anatomie en paardengedrag

Soms worden mensen boos op een paard om dingen waar een paard niets aan kan doen. 
Het hebben, en doorgeven, van kennis over anatomie en paardengedrag kan bijdragen aan meer begrip.
Als je bijvoorbeeld weet waar de blinde vlekken in het gezichtsveld van een paard zitten weet je dat je soms zelf uit moet kijken waar je je voeten neerzet omdat je paard het niet kan zien dat hij zijn voet op die van jou neerzet.
Kennis van natuurlijk kuddegedrag kan de mens ook helpen het paard beter te begrijpen.

Diepere verbinding met je paard

Paarden zijn gevoelige dieren die geen gesproken taal als communicatiemiddel hebben. Dat wil niet zeggen dat je niet met paarden kunt communiceren, absoluut niet zelfs. Communicatie via intentie en lichaamstaal is heel mooi en krachtig.
Als ‘paardencoach’ kan ik jou helpen congruent en hartcoherent te zijn zodat jij en je paard elkaar beter kunnen leren begrijpen. En jullie een diepere verbinding aan kunnen gaan.