Eetstoornissen en paarden

Eetstoornissen / eet- of gewichtsproblemen en paarden

Bij de behandeling van eetstoornissen wordt er vaak veel aandacht besteed aan het eetgedrag en gewicht.
Dit is (zeker in kritieke situaties) ook nodig maar soms wordt m.i. de achterliggende emotionele problematiek een beetje over het hoofd gezien.

Therapie met paarden kan dan een hele mooie aanvullende (!) behandeling zijn waarbij de nadruk niet ligt bij wat je eet en hoeveel je weegt maar meer over wie je bent en wat jou beweegt …
Eten is nodig als voedsel voor je lichaam. Graag ga ik, samen met de paarden en met jou, op zoek naar dat wat nodig is als ‘voedsel’ voor je ziel.
Paarden oordelen niet op uiterlijk, status en prestaties en in verbinding met paarden kan er acceptatie ontstaan voor wie je werkelijk bent.

Het is niet wat je eet, maar wat er aan je vreet

Mijn motivatie voor werken met mensen met een eetstoornis

Nergens anders op deze website heb ik dit gedaan maar ik voel de behoefte om mijn ‘aantrekkingskracht’ voor werken met mensen met een eetstoornis te verklaren.
Deze doelgroep gaat mij (om reden die ik eigenlijk niet kan verklaren) heel na aan het hart.
Anorexia is een psygische ziekte met de grootste doodsoorzaak omdat het moeilijk behandelbaar is.
Het is mijn ‘drive’ om mensen met een eetstoornis in te laten zien dat ze zoveel meer zijn dan hun eetstoornis en mijn overtuiging dat paarden daar een prachtige rol in kunnen spelen. Veel mensen met een eetstoornis zijn jonge vrouwen en de aantrekkingskracht van paarden is in deze doelgroep groot.
Ik gun iedereen de ervaring dat paarden je accepteren om wie je bent en niet om hoe je eruit ziet.
Vanwege mijn eigen kennis en ervaring werk ik alleen met (jong)volwassenen vanaf 18 (ongeveer) jaar, ik heb geen SKJ registratie.

De verschillende eetstoornissen / eet- gewichtsproblemen

 • Anorexia Nervosa 
  De vertaling betekent ‘gebrek aan eetlust’ met psychische oorzaak, maar er is niet zozeer een gebrek aan eetlust maar een onderdrukken van de eetlust.
  De angst om dik te worden ondanks (ernstig) ondergewicht waarbij er ook een verstoord lichaamsbeeld ontstaan is.
  ‘Weigering’ om te eten vaak gecombineerd met excessief sporten om het afslanken te bespoedigen.
  Bij mensen met anorexia is er vaak weinig ziektebesef.
  Het niet-eten geeft vaak houvast, een gevoel van controle en het idee iets heel goed te kunnen. 
 • Boulimia Nervosa
  De vertaling betekent ‘honger als een os’ met psychische oorzaak.
  Eetbuien afgewisseld met compensatie gedrag zoals braken, laxeren, vasten en/of sporten.
  Angst om dik te worden maar niet de ijzeren discipline van Anorexia om niet te eten wat vaak een gevoel van falen en schaamte geeft.
 • Eetbuienstoornis / BED (Binge Eating Disorder) 
  Herhaalde perioden van eetbuien/vraatzucht waarbij beheersing ontbreekt en die lijden tot (morbide) obesitas / overgewicht.
  Gevoelens van spanning, walging en/of schaamte. 
 • Eetstoornis NAO (niet anderzinds omschreven): restcategorie
  Obsessief bezig zijn met eten en problematisch eetgedrag maar niet voldoen aan de DSM criteria voor Anorexia, Boulimia, of BED.
  In mijn definitie gaat dat om alle andere mensen met gewichtsproblemen/voedingsproblemen zoals.
  • Arfid (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder)
   Vermijdende/restrictieve voedselinname stoornis die voornamelijk bij kinderen voorkomt.
   Het niet willen of durven eten van bepaald voedsel en/of te weinig eten.
  • Orthorexia Nervosa
   Obsessief/dwangmatig gezond eten waardoor het eetpatroon niet gevarieerd genoeg is.
  • Pica
   Het, naast gewoon eten, eten van niet-eetbare dingen en/of eten van grote hoeveelheden rauw/onbewerkt voedsel.
  • Ruminatie stoornis
   Voedsel terug laten komen uit de maag en opnieuw kauwen.
 • Overgewicht(obesitas) / emotie eten
  Geen eetstoornis maar wel een omgang met eten die voor problemen kan zorgen. Door niet lekker in je vel te zitten en niet te weten hoe met je emoties om te gaan teveel eten vanuit emotie. Door gewichtstoename zit je nog minder lekker in je vel en krijg je bv. nare blikken/opmerkingen van anderen en zo beland je in een vicieuze circel. 

De overeenkomsten en verschillen tussen eetstoornissen

Wat er bij een eetstoornis eigenlijk altijd speelt zijn de volgende zaken:

 • Negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen: het zelfbeeld wordt bepaald door uiterlijk en gewicht
 • Verstoord eetgedrag (vaak gecombineerd met compensatie gedrag)
 • Obsessief piekeren over gewicht en eten

Het verschil is eigenlijk het eetgedrag waarin de stoornis zich uit.
Dat iemand een eetstoornis heeft is niet altijd aan de buitenkant te zien.

Oorzaken en behandeling van eetstoornissen

Er is vaak niet een eenduidende oorzaak voor een eetstoornis aan te wijzen maar er spelen verschillende factoren een rol.
Hieronder noem ik een aantal van deze factoren: 

 • Aanleg: biologische factoren
  Erfelijkheid (AgRP gen (bij Anorexia), Agoeti-gen, SLC-1-molecuul  in de hersenen).
  Verstoring van de energiehuishouding (adipostaat) die leert van ervaringen.
  Behoefte aan controle door sterker ontwikkelde linkerhersenhelft. 
  Hormoonafwijkingen: Ghreline: hongerhormoon ~ Insuline: Verzadigingshormoon ~ Leptine: behouden en reguleren van setpoint gewicht.
 • Triggers: Sociale en psychische factoren
  Comorbiditeit – combinatie van verschillende stoornissen, eetstoornissen gaan vaak samen met bv een persoonlijkheidsstoornis of aanleg voor angst/depressie.
  Willen voldoen aan het slankheids ideaal.
  Opmerken vanuit de omgeving over het gewicht.
  Ontstaan van negatieve neurale netwerken in de hersenen. 
  Onderliggende emotionele en psychische oorzaken.
 • HSP
  Mensen met een eetstoornis zijn vaak hoogsensitief. Omdat behandeling van hoogsenistiviteit mijn andere specialisatie is wil ik dit hier graag apart benoemen. Bij hoogsensitiviteit komen er vaak meer prikkels binnen en zit je vaak in je hoofd en is het lastig om bij je gevoel te komen. Het leren omgaan met HSP en vooral de kracht hiervan (h)erkennen kan helpen bij het niet meer nodig hebben van een eetstoornis. Lees meer over hoogsensitiviteit.

Een mooi gegeven (uit het boek “Wat een eetstoornis met je doet”) vind ik de verschillende soorten honger:

 • Maaghonger
 • Harthonger
 • Controlehonger
 • Externe honger 

vanuit het reptielenbrein – voedingstoffen voor het lichaam 
vanuit het limbische systeem – behoefte aan rust en gevoel van troost
vanuit de cortex – niet eten op basis van verzadigingsgevoel maar op basis van gedachten en regels
op basis van (verslavings)hormoon dopamine – triggers uit de omgeving, zien/ruiken van lekker eten wekt eetlust op

Mijn begeleiding is gebaseerd op het kijken naar de triggers, en het samen onderzoeken waar behoefte aan is zodat de harthonger en controle honger niet meer met (weigering tot) eten gevoed hoeven te worden en/of je anders leert om te gaan met de externe honger.  
​Het pistool is misschien geladen (aanleg) maar hoeft niet afgeschoten te worden.
Geen focus op eetgedrag en gewicht. Respect voor jou als individu en voor je behoeften. 
En dit alles in een natuurlijke omgeving waarbij de paarden aanwezig zijn voor steun en acceptatie.

Daarnaast wil ik duidelijk aangeven dat ik mij richt op de onderliggende emotionele problematiek en er dus ook vaak behandeling nodig zal zijn op het gebied van eetgedrag en/of gewicht, zeker in levensbedreigende situaties.

Praktische informatie en tarieven :

Tarief en recensies te vinden op : Therapie & coaching

Bij therapie is er vaak deelvergoeding mogelijk via de aanvullende verzekering, bij coaching is dit niet mogelijk. Het aanvragen van PGB is ook een optie.