EMDR bij trauma en negatieve overtuigingen

EMDR - bij trauma en negatieve overtuigingen

EMDR is een vrij bekende, en wetenschappelijk bewezen, methode voor o.a. de verwerking van trauma.
Op Internet is er vrij veel informatie over te vinden en de quote hiernaast geeft de werking van EMDR m.i. prachtig weer.
Met EMDR wordt een herinnering die voorheen niet goed verwerkt is via versnelde informatieverwerking opnieuw verwerkt en beter geïntegreerd in het geheugen waardoor de emotionele lading van de gebeurtenis geneutraliseerd wordt.
Hierdoor wordt het mogenlijk niet “in het verleden” te blijven leven maar een stap te zetten naar een fijnere toekomst.

We are not changing what happened. We are changing the way it lives in us.

Hoe werkt EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ?

Bij EMDR vindt er een intake plaats waarin besproken wordt welke gebeurtenis(sen) en/of gedachten uit je verleden je heden nog negatief beïnvloeden.
Het voordeel van EMDR is dat de gebeurtenis niet in detail verteld hoeft te worden als je het (nog) lastig vindt hierover te praten.
Tijdens de intake wordt er uitgelegd wat er tijdens de EMDR sessies gedaan wordt (bilaterale stimulatie) en wat de invloed van EMDR is op de hersenverwerking.
Hierna worden over het algemeen 2 tot 3 opeenvolgende EMDR sessies ingepland die om de 2 weken plaatsvinden, plus een eindgesprek.

EMDR 2.0

EMDR in de eenvoudigste vorm wordt gegeven d.m.v. één vorm van bilaterale stimulatie. Meestal gaat het hier dan om oogbewegingen (vandaar ook de naam).
Ik maak standaard gebruik van meerdere vormen van bliaterale stimulatie (oogbewegingen, klikjes en tikken op de knieën).
Daarnaast gebruik ik ook de moderne EMDR 2.0 waarbij er nog meer afleidingstaken ingezet worden.
Ook neem ik lichamelijke reacties mee tijdens het EMDR proces om deze zo te integreren, trauma zit vaak opgelagen in het lichaam.  

Wanneer werkt EMDR ? - Trauma en negatieve gedachten/overtuigingen

De bekendste inzet van EMDR is bij trauma (o.a. PTSS) waarbij het misschien wel de meest ingezette behandelvorm is.
Eigenlijk is EMDR altijd in te zetten als er sprake is van negatieve emoties en/of gedachten (een negatieve lading) in het heden die voortkomt uit het verleden.
Bij traumatische gebeurtenis(sen), angst/paniek, depressie, laag zelfbeeld/zelfvertrouwen, negatieve gevoelens/overtuigingen, nare jeugd.

Amygdala hijack

Een kreet die je vaak tegen zult komen in verband met EMDR is Amygdala-hijjack (kaping).
Als je erg gestresst/angstig bent kan het zijn dat je te maken hebt met een overactieve amaydala die je brein en lijf overneemt. Je reageert dan (zonder dat je het gevoel hebt daar iets aan te kunnen doen) extreem gevoelig en wordt te snel getriggerd en bent niet in staat cognitief te handelen. De amygdala is een onderdeel van je (primitieve) hersenen dat alarm slaat bij waargenomen gevaar. De amygdala schakelt het cognitieve brein (met o.a. de hippocampus) uit en maakt je lijf klaar om snel te kunnen  vechten/vluchten of bevriezen. In geval van daadwerkelijk gevaar is dit een hele nuttige reactie maar soms is de amygdala iets te fanatiek. 
Als de amygala (door eerdere gebeurtenissen) te snel alarm slaat zal je buitenproportioneel blijven reageren. Dit is een biologische reactie die middels EMDR uitstekend gereset kan worden.  

EMDR en paarden

Als instructeur gespecialiseerd in ruiters met angst krijg ik vrij veel EMDR cliënten met angst voor paardrijden , en/of “wat-als gedachten”.
Hierbij kan een 2e EMDR sessie op mijn simulatorpaard Joker plaatsvinden.

EMDR maar geen paarden

Mijn bedrijfsnaam is Paard en Psyche en veel van mijn therapie/coaching vindt plaats in de natuur en met paarden.
Wat bij EMDR erg belangrijk is, is om het onderscheid te maken tussen NU en TOEN
TOEN  was de nare gebeurtenis/het nare gevoel en NU kijk je daar op terug. Paarden leven, meer dan wij mensen,  in het NU
Door een EMDR sessie buiten in de natuur (wel met beschutting en paarden op afstand) te hebben ontstaat er een rustgevende situatie.
Na een, misschien ingrijpende, sessie kun je bij de paarden snel weer met beide benen op de grond komen te staan. 
Bij EMDR is het belangrijk dat je je veilig voelt. Natuur en paarden kunnen daar een positieve bijdrage aan leveren. 

Ik heb beschikking over een verwarmde binnenruimte, wel met uitzicht op paarden, waar mijn EMDR sessies plaats kunnen vinden.
Ben je wel geïnteresseerd in EMDR maar niet in therapie met paarden dan hoeft dat dus geen belemmering te zijn.
Ik geef paard en niet-paardgerelateerde EMDR , met en zonder paarden.

Praktische informatie en tarieven :

Tarief en recensies te vinden op : Therapie & coaching

  • De duur van een sessie bij EMDR is afhankelijk van het verloop.
    EMDR moet op een goede manier afgesloten worden en daar staat geen tijd voor.
  • Een EMDR traject begint altijd met een intake. Daarna volgen er, als het voor beide partijen goed voelt, minimaal 2 EMDR sessies en
    eventueel nog een eindgesprek.
    De EMDR sessies worden met 2 weken tussenpauze gepland, in die tijd gaat de verwerking van de hersenen op de achtergrond verder.

Ik ben lid van de Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland.
Hier kun je de informatiefolder EMDR downloaden.