EMDR en paarden

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR is een vrij bekende, en wetenschappelijk bewezen, methode voor o.a. de verwerking van trauma.
Op Internet is er vrij veel informatie over te vinden en de quote hiernaast geeft de werking van EMDR m.i. prachtig weer.
Met EMDR wordt een herinnering die voorheen niet goed verwerkt is via versnelde informatieverwerking opnieuw verwerkt en beter geïntegreerd in het geheugen waardoor de emotionele lading van de gebeurtenis geneutraliseerd wordt.
Hierdoor wordt het mogenlijk niet “in het verleden” te blijven leven maar een stap te zetten naar een fijnere toekomst.

We are not changing what happened. We are changing the way it lives in us.

Hoe werkt EMDR ?

Bij EMDR vindt er een intake plaats waarin besproken wordt welke gebeurtenis(sen) en/of gedachten uit je verleden je heden nog negatief beïnvloeden.
Het voordeel van EMDR is dat de gebeurtenis niet in detail verteld hoeft te worden als je het (nog) lastig vindt hierover te praten.
Tijdens de intake wordt er uitgelegd wat er tijdens de EMDR sessies gedaan wordt (bilaterale stimulatie) en wat de invloed van EMDR is op de hersenverwerking.
Hierna worden over het algemeen 2 tot 3 opeenvolgende EMDR sessies ingepland die om de 2 weken plaatsvinden, plus een eindgesprek.

Wanneer werkt EMDR ? - Trauma en negatieve gedachten

De bekendste inzet van EMDR is bij trauma (o.a. PTSS) waarbij het misschien wel de meest ingezette behandelvorm is.
Eigenlijk is EMDR altijd in te zetten als er sprake is van negatieve emoties en/of gedachten (een negatieve lading) in het heden die voortkomt uit het verleden.
Bij traumamatische gebeurtenissen, angst/paniek, depressie, laag zelfbeeld/zelfvertrouwen, negatieve gevoelens, nare jeugd.

EMDR en paardrijden

Omdat ik als instructeur gespecialiseerd ben in de begeleiding van ruiters met angst wil ik dat hier even apart vermelden.
Angst bij paardrijden na bv een nare val kan heel goed (deels) behandeld worden met EMDR.
Nadat de gebeurtenis met EMDR behandeld is zullen de fysieke reacties op het paard minder zijn waardoor je, als ruiter, minder spanning overbrengt op het paard en hiermee een vicieuze circel kunt doorbreken.

EMDR in de omgeving van paarden

Wat bij EMDR erg belangrijk is, is om het onderscheid te maken tussen NU en TOEN
TOEN  was de nare gebeurtenis/het nare gevoel en NU kijk je daar op terug.
Paarden leven, meer dan wij mensen,  in het NU
Door een EMDR sessie buiten in de natuur (wel met beschutting en paarden op afstand) te hebben ontstaat er een rustgevende situatie.
Na een, misschien ingrijpende, sessie kun je bij de paarden snel weer met beide benen op de grond komen te staan. 
Bij EMDR is het belangrijk dat je je veilig voelt. Natuur en paarden kunnen daar een positieve bijdrage aan leveren. ​

Praktische informatie en tarieven :

Tarief en recensies te vinden op : Therapie & coaching

  • De duur van een sessie bij EMDR is afhankelijk van het verloop.
    EMDR moet op een goede manier afgesloten worden en daar staat geen tijd voor.
  • EMDR begint altijd met een intake. Daarna volgen minimaal 2 EMDR sessies en het traject wordt afgesloten met een eindgesprek.
    De EMDR sessies worden met 2 weken tussenpauze gepland, in die tijd gaat de verwerking van de hersenen op de achtergrond verder.

Ik ben lid van de Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland.
Hier kun je de informatiefolder EMDR downloaden.