HSP en paarden

Wat is hooggevoeligheid / hoogsensitiviteit / HSP ?

Er is op Internet veel informatie te vinden over hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit en HSP.
De term HSP (Higly Sensitive Person / Hoog Sensitief Persoon) is afkomstig van Elaine Aron.
In het kort komt het er op neer dat hooggevoeligheid betekent dat men subtielere details opmerkt dan de meeste anderen.
De 5 zintuigen verwerken de binnengekomen prikkels op een complexere manier in de hersenen.
Dit betekent o.a dat men stemmingen van anderen makkelijker oppikt.
Hoogsensitiviteit komt ongeveer bij 15 tot 20% van de mensen voor en wordt door de meeste deskundigen gezien als een aangeboren karaktereigenschap.

Hooggevoeligheid: last of kwaliteit ?

Doordat prikkels ‘harder’ binnenkomen kan je als HSP snel overprikkeld raken.
Omdat je meer opmerkt dan anderen heb je ook vaak het gevoel dat je ‘anders’ bent.
De wereld en de mensen daarin kunnen overweldigend lijken.
Toch is HSP ook een hele mooie eigenschap: je bent een opmerkzaam persoon die anderen goed kan aanvoelen.
Stap 1 is je bewust worden van je hooggevoeligheid: (h)erkenning dat je bent wie je bent.
Stap 2 is leren omgaan met de hooggevoeligheid als onderdeel van je karakter zodat je de eigenschap kunt koesteren.
Zet jij een stap in de goede richting ? Dan loop ik een stukje met je mee …

Some people feel the rain, others just get wet
A sensitive soul sees the world through the lens of love

Begeleiding HSP en paarden

Zoals aangegeven bij therapie & coaching heeft een paard veel eigenschappen die hem/haar geschikt maken voor counseling/coaching. Paarden zijn hele sensitive wezens die van nature alert zijn op hun omgeving. Toch lijken zij het contact met zichzelf niet kwijt geraakt te zijn. Paarden zijn puur en leven dicht bij de natuur. Als mens kunnen wij hier veel van leren.
Als HSP is het belangrijk dat je je rustmomentjes neemt. Het in de natuur en bij de paarden zijn is een geweldige manier om tot rust te komen en bewust in het hier-en-nu te zijn. Dit ervaar ik als HSP dagelijks.

Thema's bij begeleiding van hooggevoeligheid

Bij de begeleiding van hooggevoeligheid zullen een paar thema’s vanzelfsprekend ter sprake komen: 

 • De kracht van hoogsensitiviteit leren benutten en het herkennen van de lasten
 • Het (leren) aanvoelen en aangeven van grenzen
 • In je eigen (zachte) kracht staan
 • Het bewust leven in het hier-en-nu, aarden met paarden, mindfullness 
 • Uit je hoofd, in je hart …

Vormen van begeleiding

Omdat ieder mens anders is (niet alleen jij) heeft ook iedereen behoefte aan een andere vorm van begeleiding:

 • Individuele paardencoaching
  Waarmee je één op twee (paard en mens) kunt werken aan je eigen persoonlijke thema’s.
 • Individuele therapie
  Als je als HSP echt problemen ondervindt  in je dagelijkse funcitoneren kan je ook voor therapie kiezen.
 • Workshop Hooggevoeligheid en paarden
  Een dag waarin je samen met anderen werkt aan bovengenoemde thema’s.
 • 3-maanden-traject Hooggevoeligheid en paarden
  6 bijeenkomsten in de duur van 3 maanden met een vaste groep met gelijkgestemde mensen.
  We gaan dieper op bovenstaande thema’s in, je groeit niet alleen zelf, maar ook in en met de groep.
  Doordat we meerdere dagen samen hebben is er ook ruimte voor eigen inbreng.
FEEL the world, instead of trying to understand the world

Praktische informatie en tarieven :

Tarief en recensies te vinden op : Therapie & coaching en Workshops paardencoaching

Bij therapie is er vaak deelvergoeding mogelijk via de aanvullende verzekering, bij coaching is dit niet mogelijk. Het aanvragen van PGB is ook een optie.