Paardencoaching

Wat is 'paardencoaching' ?

Paardencoaching is een manier van coachen waarbij het paard als co-therapeut of coach fungeert.
Bij coaching gaat het om doelstellingen, wensen en verandertrajecten. Bij emotionele en/of psychische klachten is er mogelijkheid tot therapie.
Bij paardencoaching zit de cliënt niet op het paard maar staat ernaast.

De naam ‘paardencoaching’ heb ik bewust tussen quotes gezet. Dit is de algemeen gebruikte term maar eigenlijk vind ik dat deze naam niet klopt.
Je ‘coacht’ de mens en niet het paard, en eigenlijk heb ik het ook liever over ‘persoonlijke ontwikkeling’ dan coachen.

Paard als spiegel / intrapsygisch

Bij paardencoaching volgens de ‘Paard als Spiegel’ manier maken mens en paard contact met elkaar.
Het paard, als vluchtdier, ‘scant’ de mens als lid van de kudde.
‘Ben ik veilig bij jou als er gevaar dreigt?’ ~ ‘Wat heb ik aan jou?`
Het paard gaat bepaald gedrag vertonen, bv gapen, schrapen, weglopen, en de coach benoemt dit gedrag.
Vervolgens interpreteert de coach, of coachee, het gedrag van het paard en kijkt wat dit kan betekenen.
D.m.v. interventie worden er vragen gesteld aan de coachee.
De basisopleiding paardencoaching die ik heb gevolgd werkt met deze methode.

Paard als spiegel

Systemische paardencoaching

Ieder mens maakt onderdeel uit van een groter geheel: het systeem.
Bij systemische paardencoaching wordt er gekeken naar het gezin van herkomst en de achtergrond.
Ook wordt er gewerkt met o.a. het persoonlijke geweten waarbij ordening, binding en balans een rol spelen.
Bij ordening gaat het om de plek die je inneemt binnen het systeem,
bij binding om het gevoel van er (wel of niet) bij horen
en bij balans om de balans tussen geven en nemen.
Op het moment dat er representanten worden ingezet bij een systemische paardencoaching spreekt men van een (familie)opstelling.
De basisopleiding 2 die ik heb gevolgd ging over systemische paardencoaching.

The quieter you become, the more you can hear

Freestyle of opdrachten / gedragsmatig

Bij paardencoaching met freestyle of opdrachten gaat de coachee de bak in met een bepaalde opdracht.
Bij freestyle gaat het om opdrachten zoals:
‘Kijk of het paard je wil volgen’ ~ ‘Laat het paard, in een bepaald tempo, rondjes om je heen lopen’ ~ ‘Stuur het paard bij je vandaan’ .
Bij opdrachten moet de coachee een bepaalde opdracht uitvoeren met het paard, zoals:
‘Laat het paard over een deken lopen’ ~ ‘Zet een parcours uit en loop dit samen met je paard’.
De coach bekijkt hoe de coachee(s) dit aanpakt/aanpakken en stelt daar vervolgens vragen over.
Je bent hier voornamelijk bezig op gedragsnivo.

Coaching methodes met paarden

Er zijn heel veel coachingmethodes om gedragsverandering te bewerkstelligen. 
Veel van deze methodes kun je ook bij het paard inzetten en daar heeft het paard een toegevoegde waarde die per methode kan verschillen. 
Zelf maak ik graag gebruik van de 4 assen van verandering zoals hieronder beschreven.

There is something about the outside of a horse that is good for the inside of a man

Veranderingstraject: de 4 assen van verandering: neurosemantiek / NLP met paarden

Soms is alleen voelen en ervaren (nog) niet genoeg.
De 4-assen van verandering is een ‘voel en praatmethode’, waarbij je als coachee structureel begeleid wordt in een veranderingsproces, via 4 assen en 8 stappen.
Deze methode is ontwikkeld door de Amerikaanse Michael Hall en zet ik graag in bij verandertrajecten.

  1. Waar wil je vanaf ~ waar wil je naar toe ?
  2. Waarom lukt dat (nog) niet ~ wil je wel echt veranderen ?
  3. Hoe kun je er anders over denken ~ hoe kun je dat ten uitvoer brengen ?
  4. Wat lukt daaraan wel ~ en wat (nog) niet ?
Accepteer wat je niet kunt veranderen en verander wat je niet kunt accepteren

"Mijn" paardencoaching

Iedere paardencoach heeft zijn eigen manier van werken. Soms wordt er relatief veel gepraat en soms ben je meer aan het voelen en ervaren.
Ik maak gebruik van een mix van methodes, intuïtie en natuurlijk de kracht van het buiten zijn in de natuur met paarden.
Ook gebruik ik vaak, bij zowel therapie als coaching, een eigen vorm van materiaal opstellingen die vaak veel inzicht geeft van wat er in het hoofd speelt. 
Van de standaardvormen heb ik wel mijn eigen interpretatie gemaakt. Het paard heeft bij mij de vrijheid om wel of niet aan te sluiten.
De paarden weten vaak wat er nodig is en daar sluit ik me intuïtief bij aan.

Iedere situatie is uniek

Zoals gezegd is iedere situatie uniek, dus iedere sessie ook. 
Dus is het van tevoren niet in te schatten hoe een sessie gaat lopen.
Maar nu weet je in ieder geval wat je misschien kunt verwachten.
Laat je verwachtingen los …

You have three choices in life: 1. Give up 2. Give in 3. Give it all you've got

Praktische informatie en tarieven :

Tarief en recensies te vinden op : Therapie & coaching

In tegenstelling tot bij therapie is er bij coaching geen vergoeding mogelijk via de aanvullende verzekering.