Wet & regelgeving

Algemene opmerking m.b.t. de regel en wetgeving

Door mijn lidmaatschap bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en aansluiting bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg) is een aantal wettelijke vereisten goed geregeld.

Wat ik zelf het belangrijkst vind is dat jij je vertrouwd voelt bij mij.

Algemene voorwaarden

Overeenkomstig de richtlijnen van de NFG. 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz sinds 01-01-2016)

Heb je een klacht over mijn hulpverlening ?
Neem dan in eerste instantie concact met mij op en dan kijken we of we er samen uit kunnen komen. 
Mocht je dit moeilijk vinden om mondeling te doen dan kan je me ook een mail sturen, dan heb je de tijd om je verhaal rustig te formuleren zonder onderbrekeningen.

Als we er samen niet uitkomen dan kan de klachtenafhandeling via mijn beroepsvereniging de NFG (lidnr 8363) verlopen die hiervoor Quasir als onafhankelijke partij ingehuurd heeft. Hiermee voldoe ik aan de eisen van de Wkkgz (complemetaire / alternatieve zorg).

Lees hier meer over de klachtenafhandeling via NFG/CAMCoop

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO sinds 01-04-1995 )

De WGBO versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

  • recht op informatie
  • toestemmingsvereiste voor een behandeling
  • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen
  • recht op inzage door de cliënt in dit dossier
  • geheimhouding van cliëntgegevens

Dit betekent dat bij aanvang van de eerste therapie stilzwijgend een behandelovereenkomst gesloten wordt en er een cliëntdossier aangelegd wordt.
Dit cliëntdossier wordt toegestuurd bij het maken van de eerste afspraak. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG (privacy) wet sinds 25-05-2018)

De AVG wet heeft verplichtingen gesteld aan welke gegevens er bewaard mogen worden en de manier waarop er met deze gegevens omgegaan wordt. 
Hieronder kun je daar meer informatie over vinden. 

AVG Informatieverwerking

AVG Privacy regelement

AVG Privacy policy website